Kies een Speltak:

Dolfijnen: 7-11 jaar
Zeeverkenners: 11-15 jaar
Wilde vaart: 15-18 jaar
de Loodsen: 18-25 jaar
Plusscouts (de Stam): 25+

 

Aanmelden om een aantal keer te komen kijken?  Aanmelden als kijker

 

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op Privacybeleid Scouting Admiraal de Ruyter